Зорилго

Салбарын бодлогыг оновчтой тодорхойлж, хэрэгжүүлэх замаар түүхий эдийн нөөцийг зохистой ашиглах, импортыг орлох, экспортын баримжаатай бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, үнэ цэнийн сүлжээг хөгжүүлэх,орон нутгийн эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангахуйц бүс нутгийн болон хөдөөгийн хөгжлийг дэмжиж, эрүүл аюулгүй хүнсээр хүн амыг хангах,бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлж, үйлдвэрлэл үйлчилгээг нэвтрүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэхэд оршино.

Холбоо барих

 Хаяг: Төв аймгийн Зуунмод сумын 1-р баг Төв аймгийн  Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
Шуудангийн хайрцаг дугаар: 109
Факсын дугаар: 70273092, 70272581, 70273066
Утас:  96626330
И-Мэйл хаяг: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Нэвтрэх