Мэдэгдэл

Байгууллагын ажилтан, албан хаагчидтай хөдөлмөрийн болон үр дүнгийн гэрээ байгуулах үед бүх албан хаагчдаар “Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийг биелүүлж байгууллага дээр архидан согтуурахгүй байх”, “Авилга, ашиг сонирхлын зөрчилгүй ажиллах” мэдэгдлүүдэд гарын үсэг зуруулан байгууллагын мэдээллийн самбар, вэбсайтад байршуулсан.

Холбоо барих

 Хаяг: Төв аймгийн Зуунмод сумын 1-р баг Төв аймгийн  Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
Шуудангийн хайрцаг дугаар: 109
Факсын дугаар: 70273092, 70272581, 70273066
Утас:  96626330
И-Мэйл хаяг: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Нэвтрэх