Өргөдөл гомдлын мэдээ

Он гарсаар байгууллагад ирсэн өргөдөл гомдол 11 ирж хугацаандаа шийдвэрлэгдсэн.

Үүнд:

Ажилд орохыг хүссэн - 6

Тэтгэвэрт гарахыг хүссэн - 2

Ажлаас чөлөөлж өгөхийг хүссэн - 2

Хувийн мал эмнэлэг байгуулахыг хүссэн - 1

 

                                                           

Холбоо барих

 Хаяг: Төв аймгийн Зуунмод сумын 1-р баг Төв аймгийн  Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
Шуудангийн хайрцаг дугаар: 109
Факсын дугаар: 70273092, 70272581, 70273066
Утас:  96626330
И-Мэйл хаяг: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Нэвтрэх